Jura

In de rotsen van de Jura-periode ( +/-170 miljoen jaar geleden) zijn veel fossielen van reptielen teruggevonden waarschijnlijk konden vele soorten zich niet aanpassen aan de veranderingen van het nieuwe tijdperk'. Veel soorten reptielen zijn waarschijnlijk verdronken in het opkomende water van de zee.
In deze rotsen zijn ook veel fossielen van ammonieten teruggevonden. Ammonieten waren in zee levende weekdieren. De ammonieten kwamen in zeer veel verschillende vormen van schelpen voor. De grootste opgerolde schelp van een ammoniet had een doorsnede van 2,5 meter.

Het Jura is 'het tijdperk van de dinosauriërs'. In deze periode evolueerde ook het leven in het water en de planten. Vele reptielen konden zich wel weer aan het nieuwe leven aanpassen, en bleven zich verder ontwikkelen. Uit enkele reptielsoorten ontwikkelden zich de eerste zoogdierachtigen, ze leken nog wel veel op reptielen. Deze zoogdieren hadden haar en voedden hun jongen met melk,maar legden nog wel eieren zoals de reptielen. Het duurde nog wel enkele miljoenen jaren voordat deze zoogdieren zich verder ontwikkelden en verspreiden. Nog steeds bleven de reptielen de aarde overheersen.

Het supercontinent Pangea begon in het Jura uit jura1elkaar te vallen. De continenten Eurazië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika dreven uiteen. Dit had gevolgen voor de evolutie van dieren en planten op het Noordelijk en Zuidelijk halfrond. Ze ontwikkelden zich verschillend van elkaar.
In de lucht werd het druk, er ontwikkelden zich veel soorten vliegende reptielen. Sommigen kregen ook veren, hiermee begon de evolutie van de vogels. De archeopteryx (zie hiernaast) werd als eerste vogel gezien, hoewel het nog wel kenmerken van reptielen had.
Ook in de zee ontwikkelden de reptielen zich in vele soorten.