De Kroezeboom

kroezeboom verkleind

“Over de Kroezeboom op de Fleringen Es doen veel verhalen de ronde. Het is één der oudste en bekendste bomen van ons land en de oudste boom van Twente. Kroezeboom betekent kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft. Op de gemeenschappelijke essen in oostelijk Nederland werden vaak stenen of bomen gebruikt als markeringspunt van waaruit de akkers verdeeld konden worden. Toen de katholieke boeren ten tijde van de Reformatie (1632 - 1732) geen gebruik meer mochten maken van de dorpskerk, hielden ze onder deze boom hun godsdienstoefeningen. Ter herinnering hieraan is ter plaatse in 1909 een kapel gebouwd; in 1944 werd het oude exemplaar vervangen door een nieuwer.”