Het Cambrium
In rotsen uit het Cambrium zijn vele fossielen van levende dieren en planten gevonden.
Alle oudere rotsen zijn gevormd in het pre-cambrium. In deze rotsen zijn wel enige tekenen van leven gevonden, dit zijn wat afzettingen van kleine ongewervelde dieren en eenvoudige planten, zoals zeewieren. Het heeft zeker wel 4 miljard jaar geduurd voordat er wat meer op aarde begon te leven.
Tijdens het Cambrium drong de zee op over het land. De vele fossielen die in deze periode zijn gevonden zijn van vele soorten ongewervelde dieren. De belangrijkste fossielen zijn de trilobieten. Ook kwallen en sponzen kwamen veel voor in de Cambrium-zee. Trilobieten zijn verwant aan de huidige krabben en kreeften.
Aan de soort afzetting in de rotsen kan men zien of de zee diep of ondiep was, of dat het een stuk rots is dat aan de oppervlakte lag destijds.In ondiep water is de rots erg zanderig. Op plekken waar juist fijn korrelig zand gevonden wordt was de zee dieper. Het zand wordt in een diepe zee langer door het water meegenomen en dus meer afgesleten en fijner gemaakt door het water voordat het op de bodem bezinkt.
Op het vaste land leefden in deze periode ook al enkele planten, o.a mossen, varens, wolfsklauwen en paardestaarten.

trlobiet