Het Perm

perm1De noordelijke landen gingen zich verbinden met de zuidelijke continenten, dit werd eén grote landmassa die Pangea wordt genoemd.
Het land veranderde in een droge woestijn. In een woestijn is het overdag warm en koelt het 's nachts sterk af. Rotsblokken zetten uit door de warmte, maar krimpen bij kou. Dus zandverstuivingen en lawines van rotsblokken door wind en hevige regen kwam in deze periode veel voor. Er waren veel zoutafzettingen, van uitgedroogde binnenmeren die zout zeewater bevatten.

Veel planten die in het vochtige Carboon hadden geleefd moesten zich aanpassen of verdwenen. De ontwikkeling van het leven op het land nam in deze periode snel toe. De eerste reptielen legden tijdens het Carboon al eieren die zich op het land konden ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelde zich ook een "zoogdierachtig" reptiel tijdens het Perm. Een belangrijk kenmerk van deze reptielen was dat ze tanden ontwikkelden, waardoor deze dieren niet langer alleen planten maar ook vlees konden eten.
Uit rots van het Late-Perm zijn wel duizenden soorten reptielen,amfibieën,vissen en planten gevonden.
Aan het eind van het Perm stierven vele soorten planten en dieren uit. De oorzaak hiervan is niet precies bekend. Het kan gebeuren door een inslag van een grote asteroïde of een komeet. Een andere mogelijke oorzaak is een periode met vulkaanuitbarstingen. Een verandering van de zeespiegel door klimaatsverandering kan ook de oorzaak zijn voor het uitsterven van bepaalde soorten die zich niet aan de nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen.
Er is geen bewijs gevonden wat nu precies de oorzaak van het uitsterven aan het eind van het Perm is geweest.

perm2

Een Dimetrodon, een zoogdierachtig reptiel. Deze hebben tanden ontwikkeld en kunnen hiermee zowel planten als ook vlees eten. Dit was een van de eerste landdieren die andere dieren kon doden.

perm3