1. Jacobus was een van de discipelen (leerlingen) van Jezus. Probeer wat meer informatie over hem te vinden. En dan vooral over wat er met hem gebeurde na zijn dood. Wat heeft hij precies met Santiago de Compostela te maken?
2. Schrijf een stukje over een andere belangrijke pelgrimstocht.
3. Maak een tekening van de Sint-Jakobsschelp.